فـقـط چـند خـط ....
Www.Tourism.Mihanblog.Com
به فـقـط جـنـد خــط ... خوش آمدید. منتظر شنیدن نظرات و انتقادات شما هستیم

خانه بروجردی های کاشان

قدمت خانه بروجردی ها به طوری كه در كتیبه چهار طرف تالار آن آمده به سال 1292 ه.ق باز می گردد . این خانه را حاج سید جعفر نطنزی كه از بروجرد مال التجاره وارد می كرده ساخته است . بنابر اظهارات موثق ساخت این مجموعه در حدود 18 سال یعنی تا سال 1310 ه.ق به درازا كشیده و در آن بیش از 150 بنا و هنرمند گچ كار و آینه كار و دیگر هنرمندان بكار گرفته شده اند . بنای مذكور در اصل به صورت اندرونی و بیرونی بوده و این بخش از بنا كه شرح آن خواهد آمد قسمت بیرونی خانه است . این قسمت از سال 1353ه.ش به تملك سازمان میراث فرهنگی درآمده و در فهرست آثار تاریخی كشور ثبت شده است . بخش اندرونی كه در شمال شرقی و شرق بنا واقع است هنوز تحت مالكیت خصوصی می باشد

بنا حیاطی كشیده دارد كه در دو سر آن دو مجموعه فضائی مهم قرار گرفته اند و نمای این دو بخش نسبت به دو جبهه دیگر ارتفاع بیشتری دارد . جبهه جنوبی حیاط مهمترین بخش خانه و مشتمل بر یك تالار بزرگ, پر عظمت و مرتفع به شكل هشت ونیم هشت با اتاق ها و فضاهائی است كه در دو طبقه و دور تا دور تالار قرار گرفته اند . در جلوی تالار فضائی وجود دارد كه رابط بین تالار و ایوان بزرگ مشرف به حیاط است . در دو سوی این قسمت رابط دو فضای سرپوشیده وسیع دیگر قرار دارند كه خود واسط اتصال اتاق های كناری مجموعه با یكدیگر شده اند . اغلب فضاهای اصلی این بخش از خانه دارای تزئینات مفصلی هستند به خصوص تالار اصلی كه سقفی گنبدی و یزدی بندی شده دارد و نورگیرهایی در لابلای واحدهای آن تعبیه شده كه سقف را به صورت در متلا لئی در آورده اند . حجم بیرونی این نورگیرها به همراه نورگیر اصلی وسط شكل ویژه ای به گنبد بخشیده اند . دیوارهای شاه نشین تالار نقاشی هایی از پادشاهان قاجار بر خود دارند كه تاثیر سبك اروپایی در آنها كاملا مشهود است . كلیه جداره های تالار نیز دارای تزئینات گچ بری رنگی می باشند. ایوان جلوی این بخش با نمائی شاخص و بلند در جلوی حجم پر هیبت سقف تالار خود نمائی می كند. مجموعه این عناصر با دو بادگیر واقع در دو سوی این جبهه اهمیت این بخش را به مخاطب تازه وارد گوشزد می نماید و حوض طویل و كشیده میان حیاط و باغچه های دو سوی آن نیز به شكوه این منظره می افزایند. سرداب بزرگ خانه در زیر این بخش واقع شده و ورودی آن بر محور حیاط و در زیر ایوان اصلی واقع است

مجموعه واقع در جبهه شمالی دارای یك تالار پنج دری با شاه نشین است كه یك مهتابی در جلوی خود دارد و بادگیری هم در پشت آن دیده می شود. فضای داخلی تالار دارای تزئینات گچ بری است. دو اتاق سه دری كوچك در دو سوی مهتابی قرار دارند كه در مقایسه با تالار و فضاهای طرفین آن از ارتفاع كمتری برخوردارند و تركیب حجمی خاصی را بوجود آورده اند

در جبهه شرقی سه اتاق و فضاهای خدماتی قرار دارند و در جبهه مقابل تنها طاق نماهایی قرینه با نمای روبرو دیده می شوند كه یك ایوان ستون دار كم عمق در میانه آنها قرار گرفته است . ورودی خانه شامل یك سردر و جلوخان با تزئینات گچبری چند فضای متوالی مختلف الشكل و دالانی است كه به حیاط منتهی می شود . این تركیب جالب وارد شونده را طی سلسله مراتبی و به گونه ای خاص به درون هدایت می كند

نوع مطلب : ایران شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

خانه طباطبائی های کاشان

بر اساس كتیبه موجود در شاه نشین خانه, تاریخ ساخت بنا به سال 1298 ه. ق. باز می گردد. این خانه دارای دو بخش مجزا و در اصل دو خانه مستقل است كه به طرز ظریفی به هم در چهار گوشه خود پخی های كوچكی دارد

جبهه جنوبی حیاط در میانه خود دارای ایوان ستون داری می باشد كه از لبه حیاط اندكی عقب تر نشسته و حوض مستطیل شكلی در مقابل آن قرار دارد

مهم ترین مجموعه فضائی خانه در جبهه جنوبی واقع شده است. ارتفاع این جبهه از سایر قسمت های بنا بیشتر است و قوسی نیم دایره بر فراز ایوان میانه خود دارد كه بالاترین نقطه در خط آسمان كلب بنا را تشكیل می دهد. ستون های پر تزئین و جزئیات زیبای گجبری رنگی در دیوارها و سقف ایوان بر اهمیت آن می افزایند. در پشت ایوان, تالاری با شاه نشین قرار گرفته كه از دو سو با حیاط های كوچكی ارتباط دارد و بدین ترتیب پنجره های تالار از سه جانب به سوی فضاهای باز گشوده می شوند. سقف تالار و شاه نشین آن دارای تزئینات یزدی بندی زیبائی است. حیاط های كوچك دو سوی تالار كه به شكل هشت و نیم هشت می باشند با بناهای دو طبقه ای محصور شده اند و حوضی به شكل هشت ضلعی در میانه خود دارند. قسمت فوقانی جداره های این حیاط ها پوشیده از تزئینات یزدی بندی است. در جبهه مقابل به تالار هر یك از این حیاطها, ایوانچه های ستون دار پرتزئینی ساخته شده اند و در جبهه شمالی و جنوبی, اتاقهای سه دری در دو طبقه قرار دارند. بدین ترتیب سه دری های واقع در دو سوی ایوان بزرگ جبهه جنوبی بنا از دو سو به فضای باز پنجره دارند

در جبهه شمالی حیاط, مهتابی نسبتا وسیعی در میانه نما واقع شده و فضای باز حیاط را گسترده تر كرده است. در دو سوی نمای این جبهه نیز دو ایوانچه ستون دار قرار گرفته اند. مهتابی از پشت به تالار خانه دیگر مربوط است و در طرفین خود دو هشتی ورودی دارد كه از یكی از آنها می توان به حیاط خانه دیگر وارد شد. به این ترتیب می توان مهتابی را مفصل ارتباطی دو خانه به شمار آورد

در جبهه شرقی نیز مجموعه ای متشكل از یك تالار و چهار اتاق سه دری وجود دارد كه همه در امتداد یكدیگر قرار گرفته و به هم مربوطند. تالار میانه این جبهه صلیبی شكل است و دو ایوانچه ستون دار در مقابل سه دری های طرفین آن واقع شده اند. نمای این جبهه از حیاط دارای نظام یك در میان از قوس های كوچك و بزرگ است

در جبهه غربی بنا تنها دو ایوانچه ستون دار در میانه دیوار ساخته شده كه به نوعی نمای جبهه مقابل را تكرار می نمایند. به طور كلی اصل تقارن در نماهای متقابل در جزهمه اجزا این بنا دیده می شود. سطح نماهای داخلی حیاط اصلی خانه را با گچبری های بسیار ظریف آراسته اند

ورودی اصلی خانه در گوشه جنوب شرقی بنا واقع شده و تركیبی از چند فضای متوالی است كه سر در را به حیاط پیوند می دهد. این سردر نیز دارای تزئینات یزدی بندی است. سرداب بزرگ و درخور توجه خانه كه در زیر مهتابی جبهه شمالی قرار دارد, دارای یك قسمت مركزی است كه فضاهای مختلفی در چهار طرف آن قرار گرفته اند. به طور كلی زیر زمین با سقف یزدی بندی پركار و ستونهای پرتزئین از فضاهای با اهمیت خانه به شمار می آید

بخش دوم خانه, یعنی خانه كوچكتر كه خصوصی تر به نظر می رسد, شامل حیاطی كوچك است كه در شمال و جنوب آن تنها طاق نماها یا ایوانچه هائی ساخته شده اند و در جبهه شرقی آن یك پنج دری با دو اتاق در طرفین, واقع است. در پشت بام این پنج دری یك مهتابی با دیواره های نماسازی شده قرار دارد. در میانه جبهه غربی حیاط یك مهتابی كشیده, بخش اعضم نمای این جبهه را در بر گرفته است و تالار خانه در پشت آن واقع است. به این ترتیب تالار این خانه از دو جهت به دو فضای مهتابی باز می شود كه یكی به حیاط بزرگ خانه و دیگری به حیاط كوچكتر مشرف است

نوع مطلب : ایران شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

 

سیلک کاشان

نفس در سینه ها حبس شده بود ؛ خاک ها را آرام آرام کنار می زدند ؛ همه مراقب بودند تا به چیزی آسیب وارد نشود . هرلایه ای از خاک کنار می رفت ، گویی بخشی از حافظه تاریخی یک قوم آشکار روزگار کهن ، ما را به ادامه کار دلگرم می کرد . کلنگ به جایی سفت برخورد می کند ! شاید ردی از یک دیوار باشد ؛ گوشه ای از یک معبد ، دیوار یک خانه ، یا ... ناگهان برق شوق در چشمها می درخشد . انگار سرنخی پیدا شده است . یکبار دیگر ، صفحه ی اول شناسنامه را که پیش رویم گذاشته اند مرور می کنم . نام : سیلک . نام قدیم : سی ارگ ، سپید ارگ . شماره شناسنامه : 38 . محل صدور : کاشان . تاریخ تولد : هزاره ی ششم پیش از میلاد .

آری ، ما در محوطه ای باستانی سیلک بودیم ؛ در دل شهر کاشان ؛ جایی که گفته می شود کهن ترین شهر جهان است ، چرا که به استناد کاوشهای باستان شناسی ، زندگی در آن ، نزدیک به 7500 سال است که بی وقفه جریان دارد . اعضای گروه باستان شناسی با کند و کاو در لایه های تپه ی باستانی ، می خواهند به ناگفته های پیشینیان دست یابد . گویی هر بار که کلنگشان به زمین برخورد می کند و لایه ای دیگر از خاک کنار می رود ، متن دفترچه ی خاطرات دست یابیم و از اسرار نهفته در آن ، آگاه شویم . با وجود ارزشهای فرهنگی – تاریخی نهفته در دل تپه های سیلک کاشان و با قدمتی چند هزار ساله ، می گویند تا 70 سال پیش هیچ کس از اهمیت آن آگاه نبوده است .

 

به گفته ی مدیر میراث فرهنگی کاشان ، قدیمی ترین مرجعی که تنها اشاره ای بسیار کوتاه به سیلک کرده ، کتاب " مرآت القاسان " عبدالکریم کلانتر ضرابی کاشانی ،متعلق به اواخر قرن 13 ه. ق است .
مهندس سیف اله امینیان می افزاید : " ضرابی در این کتاب از سیلک به عنوان یکی از قلعه های قدیمی به نام سی ارگ نام می برده . در وجه تسمیه نیز می گوید که چون رنگ خاکش نسبت به خاک اطراف سفید تر است ، موسوم به سپید ارگ شده که به مرور به سی ارگ و سپس به سیلک تغییر نام داده است .
دکتر صادق ملک شهمیرزادی که سرپرستی گروه باستان شناس فرانسوی ، کلنگ حفاری را بر تپه های سیلک نشاند ، نزدیک به 70 سال می گذرد . در آن تاریخ ، سیلک محوطه باستانی وسیعی بود، کنار روستای " دیزچه " در سمت راست جاده ای که کاشان را به فین متصل می کرد . محوطه ی سیلک در 24 شهریور 1310 خورشیدی با شماره ی 38 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید . این منطقه دو تپه شمالی و جنوبی را با فاصله 600 متردر بر می گرفت و در اطراف تپه جنوبی دو گورستان باستانی قرارداشت .
دکتر ملک می افزاید : رومن گیرشمن (1895-1979) یکی از برجسته ترین باستان شناسان بود که نزدیک به نیم قرن در ایران به کاوش و پژوهش پرداخت . شاید نتیجه کاوشهای او در سیلک بود که این محوطه باستانی را سرآمد کرد ، به گونه ای که نام سیلک به بیشتر کتابهای باستان شناسی دنیا راه یافت . کاوشهای این باستان شناس فرانسوی در تپه های شمالی و جنوبی و دو گورستان منطقه ، به کشف آثاری از کهن ترین دوران استقرار در فلات مرکزی ایران ( از 7500 تا 3000 سال پیش ) منجر شد . از اینرو ، چون در حال حاضر محوطه باستانی سیلک در داخل محدوده ی شهر کاشان قراردارد ، شاید بتوان کاشان را کهن ترین شهر کاشان دانست که زندگی در آن ، از 7500 سال پیش تا امروز استمرار داشته است .
این باستان شناس می افزاید : متأسفانه به علت گسترش بی رویه ی ساخت و سازهای شهری ، دیوارهای بلند و ساختمان های متعدد در عرصه و حریم این محوطه ی باستانی تا جایی قد علم کرده اند که دو تپه از یکدیگر جدا شده اند و به زحمت از بالای یکی ، دیگری را می توان دید. علاوه براین ، دیگر کوچکترین اثری هم از دو گورستان وجود ندارد ، این دو محوطه به کلی محو و نابود شده اند .
با روشن شدن هوا ، گویی از سوز و سرمای زمستانی کاسته می شود . آرام و آهسته بر سیلک 7500 ساله قدم می زنیم دکتر ملک با صبر و حوصله درباره ی مدارک کشف شده از قدیمی ترین زیگورات جهان در این منطقه می گوید که رومن گیرشمن در گزارشهای خود به سازه ی عظیم اشاره می کند و می نویسد : قسمتی از این بنای خشتی عظیم بر روی سکویی که همان مصطبه بوده ، بنا شده است ؛ و در پایان نتیجه می گیرد شبیه این نوع سازه ها را در شهرهای اوررارتویی و مادی ادوار بعد نیز می توان مشاهده کرد . پس از وی پژوهشگران دیگری آمدند ، آنها بدون توجه به نکات ظریفی که گیر شمن در توصیف سازه ی عظیم به کاربرده است ، گفتند این سازه ی عظیم یک دژ مادی است . اما هیأتی که مسئولیت اجرای طرح کاوش مجدد سیلک را به عهده داشت ، در جریان آوار برداری پی برد که آنچه گیرشمن به عنوان سازه ی عظیم نام برده ، در واقع بخشهایی از کهن ترین زیگوراتی است که تاکنون در جهان باستان ( ایران و بین النهرین ) شناسایی شده است .
گفته می شود از سی ودو زیگوراتی که تا کنون در ایران و عراق کشف شده ، یازده مورد براساس متون تاریخی و بیست و یک مورد براساس کشفیات باستان شناسی شناسایی شده اند . از این تعداد ، پنچ زیگورات در ایران و بیست و هفت زیگورات در عراق کنونی قرار دارند . در این بین ، زیگورات سیلک ، کهن ترین آنهاست که قدمت آن به 4500 تا 4700 سال پیش می رسد که این دوره ، با آغاز نگارش و استفاده از خط همزمان است . دکتر ملک می گوید : " در مراحل قبلی ، با آوار برداری و بازپیرایی قسمت هایی از پا گرد ، بخشهایی از اولین سکو به ابعاد 56 متر شرقی – غربی و 45 متر شمالی – جنوبی ، قسمت هایی از دومین سکو ، قسمت کوچکی از دو رج خشت چینی دیواره ی شمالی سومین سکو و نیز بخشهایی از بالاترین راه شیب دار بالا رو مشخص شد و دیگر ابهامی باقی نمانده که با بقایای یک زیگورات روبه رو هستیم ، با حداقل سه طبقه سکو که چهار گوشه آن در چهار اصلی بود.
به گفته ی این باستان شناس ، شگفت آور ترین قسمت در ساختمان این زیگورات ، دو نیم برجک مخروطی شکل است که در سطح اولین سکو و متصل به دیواره ی شرقی دومین سکو اضافه شده بود . با توجه به اینکه چهار گوشه ی این زیگورات به سمت چهار جهت اصلی است ، به نظر می رسد که این برجکها پس از پایان یافتن ساختمان اصلی زیگورات ، به قسمت شرقی اولین سکوی آن افزوده شده اند . یعنی به قسمتی که هرروز صبح ، نخستین شعاع خورشید با مدادی به آن می تابد و براین اساس ، شاید بتوان نوعی نیایش خورشید را با زیگورات سیلک ارتباط داد .
حالا دیگر به کنار زیگورات رسیده ایم و گرمای خورشید را برصورتمان احساس می کنیم . به نظر می رسد در فضای تاریخی زیگورات وارد شده ایم . باد که از سمت مقابل میوزد ، پس از عبور از گوشه های زیگورات گویی صداهایی را به گوشمان می رساند ، به راستی مردم آن زمان در اینجا چه مناجاتی داشته اند ؟ سرپرست طرح سیلک در توضیح مفهوم زیگورات می گوید : زیگورات به بنای پله ای بزرگی گفته می شود که ابعاد هر طبقه ی آن نسبت به طبقه ی پایین تر کوچک تر می شود . درست مانند چند جعبه ی مکعب که به ترتیب ابعاد تا آخرین و کوچکترین آن روی هم قرار گرفته باشند .
این باستان شناس می افزاید : زیگورات کلمه ای آلمانی است و به این گونه معماری مذهبی گفته می شود . در زبان سومری نام این بناها ، زیقورات است که کوه یا بلندی معنی می دهد و در ایلامی زقرتوویا کوکونو نامیده می شود . گفته می شود کوکونو نام معبدی بوده که بربالای آخرین سکو ساخته می شده استو مجسمه ی خدای حامی شهر را که زیگورات در کنار معبد اصلی آن ساخته می شد آنجا قرار می دادند . دسترسی به مجسمه تنها برای والاترین کاهن یا کاهنی شهر امکان پذیر بود . بعدها کوکونو در زبان ایلامی ، نامی خاص برای زیگورات شد . دکتر صادق ملک شهمیر زادی اضافه می کند : درزبان سومری ، به معبد ساخته شده بربالای آخرین سکو شخورو به معنی اتاق انتظار و یا اتاق گذرگاه گفته می شد . درزبان بابلی هم معبد بالای زیگورات گی گونو نام داشت .
وقتی شنیدیم در ساخت زیگورات بیش از یک میلیون و 250 هزار خشت در ابعاد 15*35*35 سانتیمتر به کار رفته ، این سوال برایمان پیش آمد که این بنا توسط چند نفر و طی چه مدت ساخته شده است ؟
کاوشگر سیلک معتقد است ، پاسخ به اینگونه پرسشها نیازمند زمان است و هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند چه وقت ، پرده از ابهامات این زیگورات کنار می رود .
او می گوید : ما در اینجا با پرسشهای بسیاری مواجه بوده ایم برای مثال عدد 0 به صورت چشمگیر و در اندازه های مختلف در ساختمان زیگورات به کاررفته است ؛و معلوم نیست این عدد در زمان احداث زیگورات چه نقشی داشته است ؟ برای نمونه اندازه ی خشت ها در ابعاد سه گانه به پنج ختم می شود : ( 15*35*35) . طول و عرض سکوی اول (45*45) ، سکوی دوم (35*35) و سکوی سوم (25*25) همگی به عدد پنج ختم می شوند . دکتر می افزاید : از آنجا که زیگورات برای احترام و تقدیس خدا یا خدایان آن دوره ساخته می شده ، نمی دانیم زیگورات سیلک برای تقدیس و احترام به کدام خدا و یا خدایان ساخته شده است ؟ اما با توجه به محل افزوده های بعدی بربالای سکوی اول که به گونه ای انتخاب شده تا نخستین پرتو خورشید آن را روشن کند ، آیا می توان تصور کرد که در اندیشه ی اعتقادی ساکنان باستانی سیلک ، خورشید در جایگاه والاتری نسبت به سایر پدیده های طبیعی قرار داشته است ؟ همچنین ، سازنده ی زیگورات اطلاعات نجومی و ریاضی برای انجام محاسباتی تا به این اندازه دقیق را چگونه به دست آورده بود و آیا درزمان ساخت زیگورات عدد "صفر" شناخته شده بود ؟
از سوی دیگر ، زیگورات هایی که تاکنون شناسایی شده اند ، معمولأ بخشی از یک مجموعه ی بزرگ مذهبی در قسمتی از کلان شهرها بوده اند ؛ با توجه به این که امروزه زیگورات سیلک ، بیشتر در بخش تپه ی جنوبی واقع شده است ، این پرسشی است که کارشناسان رشته های مختلف به دنبال یافتن پاسخ هایی برای آنها هستند . پرسشها پشت سرهم دربرابرمان قرارداشتند . علامت سوال بزرگی ، ما را رها نمی کرد . گویی در مکانی کهن و قدیمی واقعاً به دنبال دفترچه ی خاطرات می گشتیم تا کنجکاوی مان را برطرف کند . نسیمی می وزد و لایه ای از خاک نرم باستانی برسرو رویمان می نشاند . احساس می کنیم برگه های دفترچه ورق می خورد و خاک هایش به صورت مان می چسبد .
سرپرست هیأت باستان شناسی سیلک می گوید : این هیأت علاوه برکشف این زیگورات ، موفق شده است ، د رفاصله ای بین دو تپه ی شمالی و جنوبی و درعمق شش و نیم متری ، بستر رودخانه ای که در حدود 6500 سال پیش از میان دو تپه عبورمی کرده و آب مورد نیاز ساکنان محوطه ی باستانی سیلک را تأمین کرده است ، شناسایی کند .
وی می افزاید : با فاصله ای کمی از آن و درعمق شش متری از سطح زمین های اطراف ، آثاری مشابه با تپه ی شمالی به دست آمده است که نشان می دهد ، از حدود 6100 سال پیش تاکنون ، سطح دشت در نتیجه ی رسوب های ناشی از آب ، باران ، برف و باد حدود شش متر بالاتر آمده است .
سرپرست طرح بازنگری سیلک امیدوار است که با بهره گیری از تخصص های مختلف نظیر دیرین جانور شناسی ، گیاه شناسی ، زمین ریخت شناسی و ... به اطلاعات همه جانبه ای درباره ی سیلک باستان دست یابند . عصر زمستانی فرارسید ؛ غروب آفتاب در پشت تپه های سیلک تماشایی است . گویی زیگورات کهن هم به خواب رفته بود ، تا شاید فردا بار دیگر با تابش نخستین اشعه های خورشید ، باز هم صدای راز و نیاز مردم باستان را ، از پس هزاره ها ، به گوشمان برساند .

 http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

نوع مطلب : تاریخ ایران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

تاریخچه باغ فین كاشان

تاریخچه باغ فین
به نظر میرسد در دوران بارانی بین آخرین دورههای یخچالی دوران چهارم
Plistocem در نجد ایران دریاچه پهناوری گسترده بوده است. این دریا با شروع عهد خشكسالی به تدریج خشك شده و اكنون در محل آن كویر بزرگ مركزی برجاست. در اواخر هزاره ششم در سرزمین حاصلخیز رسوبی در جوار كوهستان و حاشیه كویر مركزی اولین استقرارها در ناحیه سیلك شناسایی شده است. یكی از مهمترین عوامل این امر كه موجب استقرار طولانی در این ناحیه گردیده را میتوان وجود چشمه فین در 2 كیلومتری این ناحیه ذكر كرد.
در واقع مهمترین عامل شكلگیری تمدنها از قدیمیترین دورانها در این ناحیه، وجود آب سرشار و دائمی در سرچشمه فین است، كه باعث جذب انسان به این منطقه شده و در شكلگیری و پیشرفت تمدن در این ناحیه نقش اساسی ایفا نموده است.
از دوران هخامنشی این ناحیه مطلب خاصی نمیدانیم، تنها در روستای مرق مجموعهای از سكههای داریوش سوم به همراه تعدادی سكههای سلوكی یافت شده است.
وجود آتشكده نیاسر بجای مانده از زمان ساسانیان در حومه كاشان نشان از آبادانی و معمور بودن ناحیه در آن دوران دارد، به حدی كه طبق گزارشهای اعثمكوفی در جنگ نهاوند، دلاوری از ناحیه كاشان (آذرگرد) با بیش از بیست هزار سوار در این نبرد شركت داشته كه رویاروی لشكر اعراب ایستاده اند. و دست آخر اینكه حمدا. . . مستوفی در نزهته القلوب بنای شهر كاشان را در دوره اسلامیبه زبیده خاتون همسر هارون الرشید نسبت داده است.

ناحیه فین
«فین قصبهای است در بخش مركزی شهرستان كاشان كه دارای دو قسمت جداگانه فین بزرگ و فین كوچك است، و بعضی آن را فینین نامند. فین در شش هزار گزی باختر كاشان قرار گرفته است و به واسطه كثرت اشجار و آب و هوای خوب یكی از تفرجگاههای اطراف كاشان است، آب آن از چشمه معروف سلیمانیه و سفیدآب تأمین میشود و . . . (لغتنامه دهخدا). طبق نوشته دونالد ویلبر در كتاب باغهای ایرانی و كوشكهای آن: «وقتی مسافر به شهر تاریخی كاشان نزدیك میگردد میتواند در سمت راست جاده، باغ فین را با سروهای زیبایش مشاهده كند، با بازدید از این نقطه میتوان گفت كه مهمترین نقطه این شهر را دیده است.»
قدیمیترین منبعی كه در مورد تاریخ فین و آبهای آن اشاراتی دارد، كتاب تاریخ قم (تألیف سال 378 هجری قمری) است كه البته مانند بسیاری از مناطق دیگر پایهگذاری آن را با شخصیتهای اساطیری آمیخته چنین مینویسد: «فین آن را بشتاسب بنا كرد و در آن وقت كه با ارجاسف ملك ترك كارزار كرد و كاریزهای آن دیه را با اشارت ملك جم بیرون آورده و بسیار آبند»
فین كوچك كه باغ فین نیز در آن واقع است، دارای 17 محله میباشد، این محلات عبارتند از: محله سرپایین، محله پشت باغ، محله مصلی، محله ملتی، محله رودخانه، محله باغكهنه، محله سازمان آب، محله ملاقطب، محله انار، محله توتستان، محله زیارت، محله شاهزاده ابراهیم، محله گذر، محله پنجروزه، محله حیدری، محله تنبیلی، زبان مردم فین فارسی است، ولی زبان محلی كه ریشههای فرس قدیم دارد در این قسمت رایج است. مذهب مردم فین شیعه اثنی عشری است.
مفضلبنسعد مافروخی در كتاب محاسن اصفهان چنین آورده است كه: «و به دیه ابروز كاشان كاریزی هست اسفذاب نام مشرب اهل آن دیه و صحراها و دیههایی چند كه در آن حوالی واقع است و به دیه پین غایض میشود» از این نوشته چنین استناد میشود كه نام قدیمیفین «پین» بوده است و بعدها بر اثر استعمال لغت به فین تبدیل شده است و نیز اینكه یكی از منابع تأمین آب فین سفیدآب است. در ادامه كتاب از حضور عمروبنلیث صفاری در كنار این رودخانه، و شگفتی او از این آب و جستجوی او برای یافتن سرچشمه آن كه بینتیجه مانده است، صحبت به میان آمده است.

· چشمه سلیمانیه
در جنوب باغ فین چشمه آبی موسوم به چشمه سلیمانیه، با قریب به دوازده سنگ آب وجود دارد. آب آن فوق العاده صاف است ولی به واسطه داشتن بعضی املاح برای آشامیدن مناسب نیست. آب چشمه فین به واسطه كیفیتهای خاص خود مانند صافی و پاكی و روشنایی كمنظیر و همچنین كیفیت ثابت و تغییر ناپذیرش همواره مشهور و ضربالمثل بوده است و طبق نوشته فلاندن «مردم برای این آب عقاید موهوم دارند و میگویند خاصیت طبی دارد» این چشمه از بن صخرههایی به نام كوه دندانه و شكاف تخته سنگهای معدن گچ و آهك واقع در شش كیلومتری غرب كاشان از زمین میجوشد.
در وجه تسمیه این چشمه دو روایت نقل میشود:
الف: كاشان یكی از مراكز یهودی نشین ایران بوده كه طبق آمارگیری كه در دوران شاه عباس دوم انجام شده است بیش از 1000 خانوار یهودی در این شهر سكونت داشتهاند و در آن دوران با حضور چند تن از علمای یهود در این شهر لقب اورشلیم دوم به آن اطلاق شده است. یهودیان ساكن در این شهر برای این آب قداست خاصی قائل بودهاند زیرا معتقد بودند كه این چشمه از معجزات سلیمان نبی است، از همین روی آن را به نام چشمه سلیمانیه نامیده اند.
ب: برخی نیز اعتقاد دارند در دوران شاه سلیمان صفوی در اطراف این چشمه صفه یا بنایی ساخته شده است، به این سبب آن را به نام سلیمان صفوی چشمه سلیمانیه خوانند.
یك نظر حیدرصفدر به سلیمان شاه كرد آب سرچشمه فین را ز عصا پیدا كرد كه البته هر دو، روایتهایی شفاهی هستند كه برای آن سند مكتوبی موجود نیست اما در فرهنگ عامه مورد قبول واقع گردیده اند.

سابقه تاریخ باغ فین
1- باغ كهنه
وجود باغ فین به دوران آلبویه منسوب است كه از این دوران شواهدی در دست نیست و اثبات این مطلب نیاز به تحقیقات و كاوشهای باستانشناسی دارد. بعد از این دوران نیز وجود باغ فین را به دوران ایلخانی منسوب كردهاند، یاقوتحموی (قرن هشتم) نیز از گشت و گزار مردم كاشان در اطراف باغات فین یاد كرده است.
در دوران آغازین حكومت شاهاسماعیل صفوی (909 هجری قمری) مردم كاشان كه از رسمیشدن مذهب شیعه به شوق آمده بودند، مشتاقانه در انتظار دیدار شاه محبوب خود به آذینبندی كوچه و خیابان شهر پرداختند. شاهاسماعیل به كاشان آمد، در باغ فین جلوس كرد، و در سرچشمه فین بار عام داد. همه اقشار مردم ـ در این جشن و سرور شركت كردند و پس از مراسم تشریفات به طعام دعوت شدند. شاه از آن همه احساسات و پذیراییهای بسیار شادمان شد و در پایان دستور برپایی جشن خلعت داد. (شاهاسماعیل دو بار باغ فین آمد و در آنجا جشن و سرور برپا كرده است.)
كاشان در دوران صفوی اهمیت فراوانی مییابد كه دلایل زیر را میتواند برای آن برشمرد.
1- توجه پادشاهان صفوی به مذهب شیعه و شهرهایی كه مركز شیعیان و علمای شیعه بودند، موجب اهمیت یافتن كاشان گردید.
2- اهمیتی كه پادشاهان صفوی برای صنایع دستی و هنر قائل بودند؛ با وجود هنرمندان و صنعتگران مختلف (كاشیكاری، قالی بافی، ابریشمبافی. . .) در این شهر، بر اهمیت آن افزوده گردید.
3- اهمیت یافتن اصفهان و پایتخت شدن آن موجب گردید كه شهرهای پیرامون آن از جمله كاشان كه بر سر راههای ری و خراسان قرار داشت آباد گردیده و صنایع و بازرگانی آن رونق گیرد.
4- قرار گرفتن كاشان بر سر راه تجاری بندرعباس.
این عوامل باعث شد كه كاشان در دوران صفوی از نظر مذهب، وسعت، ثروت و زیبایی دومین شهر ایران به شمار رفته و بازارهای آن پر از اجناس و كالاهای مختلف و مساجد و اماكن مذهبی، پر رونق و مركز علمی و فرهنگیاش فعال گردد. به نقل از سفرنامه فیگوئروآ: «شهر كاشان همواره مورد توجه پادشاهان ایران بوده است، نخست از این جهت كه اهالی آن بسیار صدیق و خوشمشربند، و دو دیگر بخاطر آنكه مركز تولید پارچههای ابریشمی و به خصوص قالیهای بسیار ظریف و مرغوبی است كه در سراسر جهان نظیر ندارد و از این طریق ثروت سرشاری را جلب میكند.»

2- باغ فین
1- در اواخر دوران شاهطهماسب زلزله مهیبی در شهر كاشان روی داد. كانون آن در منطقه فین بوده و در آنجا آسیب فراوانی به بناها وارد كرده است. پس از شاهطهماسب تا به حكومت رسیدن شاهعباس اول دو تن از خاندان صفوی به حكومت رسیدند. (شاهَاسماعیل دوم، و محمد خدابنده پدر شاهعباس) در تمامیاین دوران حكومت مركزی ضعیف بوده و چندین سال حكومت كاشان در دست تركمنان افتاده است كه در آن دوران خرابیهای بسیاری به بار آوردهاند.
2- در عهد شاهعباس پس از رفع فتنه تركمنها، شاه صفوی اوامری جهت عمران و آبادانی كاشان و تدارك وسایل توسعه و ترقی صنایع محلی و بهبود اوضاع عمومیآنجا صادر كرد و آقا خضرنهاوندی حاكم كاشان مأمور اجرای آن شد. حسن نراقی در كتاب آثار تاریخی شهرستانهای كاشان و نطنز آورده است:
«شاه عباس چون بنای سالخورده و ویران گشته فین را خور همسری با چشمه سلیمانیه و همت والای خود نمیدید، از این رو طرح كاخ جدیدی بدینگونه پی افكنده شد. مظهر آب روان چشمه را قریب500 متر بالاتر از باغ قدیم یعنی در مكان چشمه كنونی قرار داد و باغشاه جدید را در محدوده زمینهای نوگیر به ابعاد 157 متر طول شرقی و غربی در 142 متر عرض شمالی و جنوبی حصار بندی كرد و در چهارگوشه آن برجهای گرد و مرتفعی بنا كرد و. . .»
شاهعباس برای رفع خطر سیل در حدود یك كیلومتری جنوب باغ سدی مستحكم با سنگ و ساروج ساخت كه هنوز هم پا برجاست.
خضرنهاوندی سالها در كاشان حكومت كرد و در طی این دوران بر قدرت خود افزود، تا جایی كه قدرتش به حدی رسید كه شاه عباس از نفوذ او احساس خطر كرد.
در سال 1016 هجری قمری به هنگام حضور شاه عباس (احتمالاً در باغ فین) كلهپزی با كارد به او حمله كرد و وی را از پای در آورد از آنجایی كه برادر وی ملاعبدالباقی نهاوندی صاحب كتاب «مآثر رحیمی» پس از قتل برادر به هندوستان فرار كرده و بر طبق نوشتههای او، این نتیجه دور از ذهن نیست كه این قتل، قتلی سیاسی بوده و به فرمان شاه اجرا شده است. در اینباره حتی اسكندربیگ منشی نیز سكوت كرده است و مطلبی در كتاب عالم آرای عباسی ننوشته است.
شاه صفی پس از مرگ شاه عباس به حكومت رسید. او نیز مانند پدر خود برای عمران و آبادی این باغ كوشید و طبقه فوقانی بنای شترگلوی صفوی با چوب و آهن در زمان او ساخته شد (سال 1050 هجری قمری) تا وی بتواند مناظر اطراف را از بلندترین نقطه مشاهده كند. شاهصفی نیز چندین بار به كاشان و باغ فین آمده است و در آخرین سفر خود در عمارت دولتخانه كه از ابنیه دوران شاهعباس است بر اثر افراط در خوردن شراب از پای درآمد و فرزندش عباس دوم در سن 10 سالگی در آنجا تاجگذاری كرد.
لكهارت مینویسد: «شاه سلیمان و شاه سلطانحسین نیز حین عبور از كاشان مدتی در عمارتهای دولتخانه و باغ فین با تشریفات توقف و كامرانی مینمودهاند.»
پس از شاه سلطان حسین و حمله افغانها كاشان مورد بی مهری واقع شد و بسیاری از عمارتهای آن رو به ویرانی گذاشتند.
در سال 1175 هجری قمری هنگامیكه شهریار زند در آذربایجان بود زكیخان در اصفهان علم طغیان و سركشی بر افراشته كاظمخان بختیاری را با گروهی به حكومت كاشان فرستاد، عبدالرزاق كه از طرف كریمخان وكیلالرعایای آن شهر بود از مشاهده بیدادگریها به خشم آمده و نیمه شبی بر آنها تاخت و كاظمخان را دستگیر نمود. زكیخان پس از این حادثه گروه دیگری را به سركردگی علیمحمدخان به كاشان فرستاد. آنها در عمارت دولتخانه پناه گرفتند، منتهی عبدالرزاقخان آنجا را تصرف كرد و علیمحمدخان به باغ كه برج و باروهای مستحكمیداشت پناه برد. كریمخان كه عازم بازگشت به اصفهان بود دستهای را روانه كاشان نمود آنها نیز بی درنگ به باغشاه حمله بردند و از آنها شكست خوردند. علی محمدخان كه از رسیدن كریمخان بیمناك شده بود سرهای كشتهها را جدا كرد و به اصفهان گریخت.
در دوران حكومت عبدالرزاقخان زلزله شدیدی در كاشان به وقع پیوست كه خانههای آن شهر را ویران كرد. پس از این جریان، وی با فرمان كریمخان شروع به تعمیرات در كاشان و باغ فین نمود و عمارت جدیدی نیز به ابنیه این باغ افزود كه به خلوت كریمخانی موسوم است.
در عهد كریمخان شه ملك قباد با سعی سلیم حاكم پاك نهاد
تعمیر چو یافت باغ فین آذر گفت آباد شده عمارت فین آباد
ابیات بلا قطعه شعری است كه آذر بیگدلی سروده است و بیت آخر آن به حروف ابجد سال 1176 هجری قمری را نشان میدهد.
پس از كریمخان نسیم امیدی كه به سوی باغ وزیده بود برای مدتی از حركت باز ایستاد. اما با به قدرت رسیدن فتحعلیشاه و نظر توجهی كه این پادشاه به آنجا كرد، باغ دوباره اهمیت خود را باز یافت.
فتحعلیشاه بر اثر دلبستگیهایی كه به صفای باغ و زیباییهای چشمه فین داشت به حاجی حسینخان صدراعظم اصفهانی سرپرست حوزه حكمرانی كاشان دستور داد تا همزمان با ساختن مدرسه سلطانی خرابیهای باغ را مرمت نموده آنجا را زیب و آرایشی شاهانه بدهند. در مدتی كه این مكان در حال تعمیرات و نوسازی بود خود شخصاً برای سركشی و تفرج در باغ حاضر میشد تا در سال 1226 هجری قمری كار ساخت آن به پایان رسید.
افزودههای دوران فتحعلیشاه به باغ فین عبارتند از:
1- نقاشیهایی كه در شترگلوی صفوی به بنا افزوده شده است، كه عبارت بودند از تصویر دربار رسمی فتحعلیشاه
تمثال شهنشاه فلك و جاه است این یا پیكر مهر و طلعت ماه است این
هركس كه به او نظر كند میگوید سلطان جهان فتحعلیشاه است این
2- تصویر دیگری در همین بنا در حال شكار
3- ساخت حمام بزرگ و یا حمام سلطنتی
4- ساخت شتر گلوی قاجار (فتحعلیشاهی) در سمت جنوب غربی باغ.
5- ایجاد خلوت نظام الدوله (حرمسرا) توسط دامادش علی محمد خان نظام الدوله.
فتحعلیشاه در سالهای 1224،1225،1226 و 1234 هجری قمری در باغ فین اقامت كرد. آخرین دیدارش از باغ در سال 1249 هجری قمری هنگام عزیمت به سوی اصفهان انجام گرفت.
در سال 1256 هجری قمری محمدشاه در راه مسافرت به اصفهان مدت دو هفته در باغ فین اقامت كرد و دستورهای مؤكدی برای مرمت و نگهداری آن صادر نمود. در سال 1258 نیز وی مدتی در باغشاه اقامت داشته است. در دوران مقارن سلطنت وی عمارت شاهنشین و حوض جوش مقابلش ساخته شده است.
در ماه ذیقعده 1267 هجری قمری هنگام بازگشت ناصرالدینشاه از اصفهان به پایتخت وی به اتفاق میرزا تقیخانامیركبیر یك هفته در این باغ به سر برد. امیركبیر در آنجا به شاه اصرار كرد كه میرزا علیخان پیشخدمت خاصه شاه را كه محرم اسرار او بود از درگاه سلطنتی اخراج و به گروس تبعید كند و ناصرالدین شاه با تمام ناگواری به این خواسته امیر تن داد و این گواه بر قدرت امیر در آن زمان بود. اما این قدرت دیری نپایید، چند ماهی از این واقعه نگذشته بود كه در سال 1268 هجری قمری امیركبیر به كاشان تبعید شد، و پس از چهل روز در 18 ربیع الاول 1268 هجری قمری بر اثر سعایت بدخواهان در حمام كوچك باغ (حمام صفوی) به قتل رسید و باغ فین را در ماتم و اندوهی ابدی فرو برد. . ..
در دوران محمدعلیشاه (دوران مشروطه خواهی) نایبحسینكاشی و پسرانش در حدود 14 سال در اطراف كاشان و حتی در نواحی یزد بنای یاغیگری گذاشتند و در این دوران آسیب فراوانی به باغ و اشیاء و درختان آن وارد كردند. پس از این مدت سرانجام دولت مركزی توانست كه این شورش را كنترل كند و نایبحسین و پسرش ماشاءا . . . خان دستگیر شدند؛ دیوان حربی در مورخه 5 سنبله 1298 خورشیدی مطابق با 1337 هجری قمری در باغ تشكیل شد و حكم اعدام یاغیان را صادر كرد پس از آن به مرور باغ مورد توجه قرار گرفت و برخی از خرابیها مرمت گردید، تا اینكه سرانجام در تاریخ 15 آذر 1314 خورشیدی به شماره 238 در فهرست آثار ملی ثبت گردید.

 

http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

نوع مطلب : ایران شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

تاریخچه شهركاشان

نام شهر كاشان در مآخذ اسلامی، ”قاشان“ یا ”قاسان“ ضبط شده و از شهرهای بسیار قدیمی ایران است. به استناد تحقیقات باستان شناسان در تپه های سیلك واقع در 4 كیلومتری غرب كاشان، این ناحیه یكی از نخستین مراكز تمدن و محل سكونت بشر ماقبل تاریخ شناخته شده است. كاشان در زمان ساسانیان منطقه ای آباد بوده است. این شهر در دوره اسلامی نیز یكی از شهرهای مهم و معروف عراق و عجم بود. به استناد جغرافی دانان اسلامی، نام قدیم كاشان ”چهل حصاران“‌ نیز بوده است. در سال 442 هـ . ق طغرل اول سلجوقی برشهرهای بزرگ جبال عجم استیلا یافت. در سال 532 هـ .ق ملك سلجوق بن محمد بن ملكشاه با سپاهیان خود به كاشان حمله برد و خرابی های زیادی به بار آورد. درسال 594 هـ .ق یكی دیگر از سرداران سلطان تكش خوارزمشاه به نام میاجق كه حاكم ری بود اینتاج را كشت و برای دست اندازی به فرمانروایی او به كاشان حمله برد وشهر را محاصره كرد، بعد ازمدتی كه نتیجه ای حاصل نشد با مردم كاشان صلح كرد ولی سپاهیانش به روستاهای اطراف كاشان خسارت زیاد وارد كردند. بعد از درگذشت تكش، به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه (596 – 618 هـ .ق) فرزندش ركن الدین به حكومت ری، قم، و كاشان منصوب گردید. درسال 621 هـ .ق در هنگام تاخت و تاز سپاهیان هلاكوخان درحدود كاشان، خواجه نصیرالدین طوسی كه از ملتزمین ركاب خان مغول بود، به احترام وجود بابا افضل الدین مرقی كاشانی سپاهیان را از كشت و كشتار مردم كاشان بازداشت و درسال (663- 680 هـ .ق ) خواجه بهاء الدین محمد به حكومت اصفهان و كاشان منصوب شد. در سال 674 هـ .ق هندوشاه نخجوانی حاكم كاشان بود و درسال 757 و 768 این شهر جزو قلمرو آل مظفر بوده است. كاشان به كرات بر اثر زلزله ویران شده است. ازجمله در سال 1192 هـ .ق در دوره سلطنت كریم خان زند بر اثر زلزله خسارت بسیار دید. آخرین بار درسال 1260 هـ .ق زلزله سختی كاشان را لرزاند و باعث ویرانی روستاها و قصبات اطراف آن شد. شهر كاشان معماری ویژه بومی جالب توجهی دارد و آثار بناهای تاریخی ومذهبی فراوانی در آن به جا مانده است.

 

مراکز تاریخی و باستانی

خانه بروجردی ها

این خانه در ضلع غربی كوچه امیر احمد خیابان علوی شهر كاشان و در نزدیكی حمامی به همین نام، قرار دارد. ساختمان خانه بروجردی ها بر اساس اطلاعات كتیبه های آن، در سالهای 1292 تا 1310 هجری قمری ساخته شده است. عرصه این خانه در سال 1353 شمسی به تملك سازمان میراث فرهنگی درآمد، ولی اعیانی آن كه در شرق و شمال شرقی خانه واقع شده، هنوز در مالكیت خصوصی باقی مانده است. این خانه را حاج سید جعفر نطنزی كه از بروجرد مال التجاره وارد كاشان می كرد، برای فرار از پرداخت خمس و زكات ساخته است.

 

آرامگاه سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر، عارف مشرب و طبیعت گرای معاصر است كه درسال 1307 هـ .ش در كاشان متولد شد و درسال 1359 هـ .ش دار فانی را وداع گفت؛ و درروستای مشهد اردهال كاشان به خاك سپرده شد. سپهری شاعری است دارای شیوه ای خاص، و این خود امتیازی در خور توجه است. در شعر سپهری نوعی رمانتیسم زلال وشفاف انعكاس دارد. دل آزردگی او از محیط را نیز می توان در اشعارش دید.

 

آرامگاه بابا افضل كاشانی

آرامگاه افضل الدین محمد بن حسن كاشانی، فیلسوف و شاعر معروف متوفای 707 هـ .ق در قریه مرق، در 30 كیلومتری جنوب غربی كاشان واقع شده است. آرامگاه بابا افضل به شماره 373 , درفهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

 

آرامگاه محتشم كاشانی

كمال الدین سید علی بن خواجه میر احمد كاشانی، ملقب به شمس الشعرای كاشانی و متخلص به محتشم، از شاعران اوایل عهد صفوی است. وفات وی در سال 996 هـ .ق روی داده است. وی بیشتر به سرودن مدایح، مراثی اهل بیت می پرداخت و تركیب بند معروف شهدای كربلا از اوست. آرامگاه وی در یكی از محلات مركزی شهر كاشان موسوم به كوی محتشم واقع شده است.

 

آرامگاه فیض كاشانی

آرامگاه ملا محمد حسن فیض كاشانی در سمت غربی شهر كاشان و حوالی دروازه فین، مجاور قبرستان بزرگ و عمومی شهر واقع شده است. قبر فیض تا اواخر قرن گذشته برحسب وصیت او فاقد هرگونه بنایی بود. بنای فعلی آرامگاه، از آثار فرهاد میرزا معتمدالدوله، فرزند عباس میرزا نایب السلطنه است. تاریخ وفات فیض كاشانی در سال 1091 هـ .ق و در سن 84 سالگی وی بوده است.

 

مدرسه آقا بزرگ كاشان

مدرسه آقا بزرگ كاشان مانند دیگر بناهای اقلیم گرم و خشك ایران، چهار ایوانی است. صرف نظر از ساختمانهای نوساز كاشان، گنبد عظیم و دومناره كاشی كاری شده مدرسه آقا بزرگ، درحال حاضر نیز از بلندترین بناهای تاریخی شهر است.

 

باغ  و كاخ تاریخی فین

یكی از بناهای مجلل و با ارزش تاریخی استان اصفهان، باغ فین كاشان است كه در 6 كیلومتری جنوب كاشان و در مجاورت روستای فین قرار دارد. بنای باقی مانده كنونی باغ در دوران صفوی بر روی بناهایی كه از عهد آل بویه ساخته شده است كه از لحاظ باغ آرایی و آب رسانی اهمیت ویژه ای دارد. این باغ به علت قتل امیركبیر درحمام كوچك آن كه در سال 1268 هـ .ق اتفاق افتاد، معروف شده است. این باغ نمونه ای از كاخ های دوران صفوی است كه در دوره های زندیه و قاجاریه، ‌الحاقاتی بدان افزوده شده است.

 

بناهای تاریخی این باغ عبارتند از: سردر ورودی، برج و بارو، شترگلوی صفوی وسط باغ شترگلوی فتحعلی شاه، اتاق شاه نشین جنوب شرقی باغ، ‌موزه غرب باغ، حمام های كوچك و بزرگ و كتابخانه شرق باغ. دراین باغ به ترتیب  شاه صفی، شاه سلیمان، شاه طهماسب، شاه عباس، كریم خان زند و فتحعلی شاه بناهایی را مرمت یا اضافه نموده اند. باغ فین در دوران صفوی و قاجار از رونق زیادی برخوردار بود؛ ولی با آغاز انقلاب مشروطیت وهمزمان با كاهش امنیت این منطقه, تمامی در و پیكر و اشیاء داخل آن به غارت رفت و روبه ویرانی نهاد.

 

روستای ابیانه

یكی از آبادی های معروف و خوش آب وهوای استان است كه در دامنه شمال غربی كوه كركس در 28 كیلومتری شهر نطنز قرار گرفته است . ساختار اجتماعی و معماری این روستا , به ویژه علاقه شدید مردم آن به حفظ آداب و رسوم و سنن قدیمی بسیار جالب توجه است . ساختمانها , ابنیة تاریخی و لباس اهالی همچنان بومی و بسیار دیدنی است .

 

تپه های سیلك

در سه كیلومتری جنوب غربی كاشان (تپه های سیلك) درحدود 4500 سال قبل از میلاد اقوامی با تمدن جالب توجهی می زیسته اند؛ كه وسایل كار آنها را بیشتر سنگ و استخوان تشكیل می داده است. ظاهراً در 5500 سال پیش، این اقوام بر اثر ارتباط با مدنیت شوش، نگارش خط را فراگرفته اند و لوحه های گلی فراوانی با قدیمی ترین نوع این خط، در سیلك به یادگار گذاشته اند. تمدن اقوام تپه های سیلك در 2500 سال پیش، مغلوب تمدن آریایی گردید كه آثار آنها در طبقات مختلف حفاری از قبیل ظروف لوله دار بلند با نقش اسب، خورشید، اسلحه آهنی، شمشیر و نیزه های بلند كشف شده است.

 

حمام عبدالرزاق خان

یكی از حمام های تاریخی كاشان حمام مشهور خان است. این حمام كه درمجموعه بازار كاشان قرار دارد و صحن های وسیع و خزینه های متعدد گرم و سرد و استخر بزرگ دارد، با سنگ مرمر سفید و كاشی الوان تزئین شده است. بعضی از عناصر داخلی آن به مرور زمان و كم توجهی در حال تخریب است. این گرمابه با سردر كاشی كاری و جلوخان زیبای خود از اهمیت و ارزش تاریخی خاصی برخوردار است.

 

حمام مجموعه اردهال

یكی از قسمتهای مجموعه بناهای اردهال، واقع در 42 كیلومتری غرب كاشان، حمام آن است كه ساخت آن به دوران صفوی مربوط است. این حمام كه به درب زیارت معروف است، علاوه بر سربینه و خزینه، از نظر تزئینات كاشی كاری از اره ها و همچنین نحوه آب رسانی جالب توجه است.

 

كاروان سرای سن سن كاشان

این كاروان سرا در قریه سن سن در 40 كیلومتری جاده كاروانروی قم ـ كاشان بین دو روستای آب شیرین و مشكلان واقع شده است. دالان و ورودی كه مشتمل بر سه دهانه تاق و چشمه است، از طرفین به اصطبل ها راه دارد. فضای داخلی در هر چهار طرف، اتاقهایی دارد كه تعدار آنها در هر جبهه 6 اتاق است.

 

كاروان سرای مرنجاب

یكی از كاروان سراهای معتبر دوران صفوی (شاه عباسی )، كاروان سرای مرنجاب در 70 كیلومتری شرق كاشان است كه به منظور استفاده كاروان های راه سیاه كوه و جاده كویر نمك شاه عباسی احداث گردیده است. این كاروان سرا در میان كویر با گچ و آجر و دركمال استحكام ساخته شده و دارای اتاق ها و اصطبل های متعدد و 6 برج است.

 

جاذبه های طبیعی

آب سرخ فریزهند

چشمه فریزهند به فاصله 78 كیلومتری جنوب كاشان قراردارد. اطراف چشمه را رسوبات حاصله از جریان آب فراگرفته است. آب این چشمه از دسته آب های بی كربناته مخلوط همراه باگاز است و درمان بیماری های دستگاه گوارش، كبد و مجاری صفراوی، معده و روده ای بیماریهای تغذیه مؤثر است. به سبب وجود املاح آهن درتركیبات آن، در ازدیاد تعداد گلبولهای قرمز و مقدار هموگلوبین خون ودر نتیجه، در درمان انواع كم خونی مؤثر است.

 

غار نیاسر كاشان

این غار از عجایب و نوادر آثارباستانی است. درحدود 1800 تا 2000 سال قبل در دل كوه كركس و برفراز تپه های آهكی مشرف بر نیاسر كاشان و احتمالاً با مقاصد آیینی و مذهبی به صورت تونل سنگی پرپیچ و خم با ابزارهای ابتدایی كنده شده است. غار نیاسر كاشان شامل مجموعه زیرزمینی و پیچیده ای است كه از راهروهای تنگ و طولانی و اتاق ها و چاه های متعددی تشكیل شده و دسترسی به اعماق آنها بدون بهره گیری از وسایل پیشرفته امروزی ممكن نیست. این غار كه به ”سوراخ رئیس“ یا ”غار ویس“ شهرت دارد قرن ها نامكشوف ماند و در هیچ یك از متون تاریخی و آثار تحقیقی قرون اخیر و رغم ذكر سایر بناهای تاریخی منطقه نظیر آتشكده نیاسر (بنا شده توسط اردشیر بابكان مؤسس سلسله ساسانیان ) مورد اشاره قرار نگرفته است. از شگفتی های این غار انسان ساخت بودن آن است. كمبود هوا در هیچ نقطه ای از آن احساس نمی شود و حتی در عمیق ترین نقاط آن عمل تهویه به طور طبیعی انجام می گیرد. یكی او فرضیات درمورد منشاء تاریخی این غار بیانگر این است كه درساخت آتشكده نیاسر از سنگ های تراشیده شده حاصل از كندن غار استفاده شده است. احتمالاً زمان حفر غار پیش از احداث آتشكده بوده است.

 

 

اماکن زیارتی و مذهبی

مسجد میرعماد

این مسجد قدیمی از بناهای مهم تاریخ كاشان است كه در جنوب بازار مس فروشان و درمقابل میدان بازار واقع شده است و به همین جهت، ‌به مسجد میدان نیز معروف است. بنای این اثر تاریخی در زمان سلطنت سلطان جهان شاه قراقویونلو(841- 874 هـ.ق) احداث شده است. بر طبق نوشته كتیبه سردرمسجد، بانی آن خواجه  امیر عمادالدین شیروانی درسال 868 هـ .ق بوده است.

 

امام زاده حبیب بن موسی

این بقعه در كوی پشت مشهد اردهال كاشان واقع شده است و از زیارتگاههای معتبر و قدیمی است، كه در زمان شاه عباس اول به علت انتساب این امامزاده به دودمان صفویه، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. گفته می شود كه نسب این امامزاده به یكی از اولاد حضرت امام محمد باقر (ع) و یا به یكی از اولاد حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسد. این بقعه در نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری ساخته شده و اتاق مقبره آن حاوی تابوت و قبر امامزاده است.

 

امامزاده شاهزاده عیسی و یحیی

این بنا در نزدیكی مسجد ابیانه واقع شده و براساس زیارت نامه آن، مدفن دو امام زاده ـ شاهزاده عیسی و شاهزاده یحیی ـ است. بنای این امامزاده كه احتمالاً متعلق به قرن ششم هجری قمری است، در اواخر دوران صفویه به وسیله بانویی خیرخواه تعمیر شده و سنگ نوشته ای نیز در این باره بر دیوار ایوان آن كار گذاشته شده است.

 

بقعه ابولؤلؤ ( باباشجاع الدین )

از بقاع مشهور دیگری كه بسیار مورد توجه مردم قرار دارد، مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدین، در شرق جاده فین است. این بقعه، صحن وسرا, رواق و گنبدی مخروطی دارد كه با كاشی های فیروزه ای و الوان پوشیده شده است. به گفته برخی از مؤلفین اسلامی ابولؤلؤ فیروز، جوان صنعتگر از مردم فین كاشان بود كه اعراب او را به بردگی به مدینه بردند و چون بر اثر تحمل شكنجه های فراوان به جان آمده بود، از راه كینه جویی، عمر خلیفه دوم مسلمین را به قتل رساند. تاریخ بنای اولیه گنبد و بارگاه او معلوم نیست؛ ولی بر كاشی های قبر تاریخ 777 هـ.ق دیده می شود كه ضریح ساده چوبی آن را دربر گرفته است.

 

http://groups.yahoo.com/group/jahangardi/

نوع مطلب : ایران شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جذابیت های تهران
همونطور كه میدونید، اعلام شده که تهران یکی از ده شهر نامطلوب جهان برای سکونت شناخته شده. اما تهران جذابیت های منحصر بفردی هم دارد که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد:
 
۱) تهران تنها شهری است که در آن می توانید وسط خیابانهای آن نماز بخوانید، وسط پارک شام بخورید، در رستوران به دیدن مانکن های لباس های مدل جدید بروید، در تاکسی نظرات سیاسی تان را بگویید، در کوه برقصید، اما برای ملاقات با نامزدتان باید به یک خانه خلوت بروید.
 
 
۲) تهران تنها شهری است که در آن دو نفر روی دوچرخه می نشینند، چهار نفر روی موتورسیکلت می نشینند، شش نفر توی ماشین می نشینند، ۲۵ نفر توی مینی بوس می نشینند و ۶۰ نفر سوار اتوبوس می شوند.
 
 
۳) تهران تنها شهری است در دنیا که پیاده ها حتما از وسط خیابان رد می شوند، اتومبیل ها حتما روی خط عابر پیاده توقف می کنند و موتورسیکلت ها حتما از پیاده رو عبور می کنند.
 
 
۴) تهران تنها شهر دنیاست که در آن همیشه همه چراغ ها قرمز است، اما هر کس دوست داشت از آن عبور می کند.
 
 
۵) در تهران از همه جای ماشین ها صدا در می آید، جز از ضبط صوت آن.
 
 
۶) در تهران هیچ جای زنها معلوم نیست، با این وجود مردها به همه جاهایی که دیده نمی شود نگاه می کنند.
 
 
۷) همه در خیابان ها و پارک ها با صدای بلند با هم حرف می زنند، جز سخنرانان که حق حرف زدن ندارند.
 
 
۸) تهران تنها شهری است در دنیا که همه صحنه های فیلمهای بزن بزن را در خیابان های شهر می توانید ببینید، اما تماشای این فیلمها در سینما ممنوع است.
 
 
۹) مردم وقتی سوار تاکسی می شوند طرفدار براندازی هستند، وقتی به مهمانی می روند اصلاح طلب می شوند و وقتی راه پیمایی می کنند محافظه کارند و وقتی سوار موتورسیکلت می شوند راست افراطی می شوند.
 
 
۱۰) رانندگی در تهران مثل سیاست ایران است، هرکسی هر کاری دلش بخواهد می کند، اما همه چیز به کندی پیش می رود.
 
 
۱۱) ماشین ها در کوچه های تنگ با سرعت ۷۰ کیلومتر حرکت می کنند، در خیابانها با سرعت ۲۰ کیلومتر حرکت می کنند و در بزرگراهها پارک می کنند تا راه باز شود.
 
 
۱۲) در شمال شهر تهران مردم در سال ۲۰۰۸ میلادی زندگی می کنند و در جنوب شهر در سال ۷۰ هجری قمری.
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


اون اومد
بیست سال پیش، تلفن زنگ زد. گفت: دارم می آم. بوی سیب تمام محله رو پر كرده بود. كوچه رو چراغونی كردم. از در و دیوار بالا رفتم و كاغذ كشی های تولد بیست سالگی اش رو به دیوارا زدم. از پولی كه برای تولدش كنار گذاشته بودم یك هفته تمام محله رو نقل و شیرینی دادم.
شب اول شد. نیومد. شب دوم، بازم نیومد. باد اومد و كاغذ رو ریخت زمین و اون نیومد. باورن هم اومد و كاغذها را خیس كرد و اون ...
دیروز بازم تلفن زنگ زد. گفتن داره می آد. بوی باروت تمام محله رو پر كرده بود. سر كوچه رو حجله گذاشتم. از پولی كه برای عروسیش كنار گذاشته بودم. یك هفته تمام محله رو خرما و حلوا دادم. اون اومد...
برای اونایی كه باید می اومدند و نیومدند
ـ فقط یك دغدغه ـ
نوع مطلب : ادبی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


وب نوشت حسین محمدی یزدی
دارای کاردانی جهانگردی و مدیریت دفاتر هواپیمایی از کاشان
و دانشجوی مدیریت گردشگری واحد صنایع دستی قم.و جمعی از
دانشجویان همکلاس و هم رشته ایی
-------------------------------------------
در این وب نوشت هر چیز مفید و جذاب از هر جا و فقط در چند خط ارائه میشود.
------------------------------------------
در قسمت پیوندها سعی شده تا سایت های کاربردی گردشگری و مورد نیاز روزانه قرار داده شود که هر هفته تکمیل تر و به روز تر خواهد شد..
------------------------------------------
این وبلاگ هیچ ارتباطی با دانشگاه و یا کسی نداشته و آزادانه موارد مورد نظر خود را ارائه میدهد
------------------------------------------
مطالب قدیمی تر را از طریق آرشیو مطالب دنبال نمایید
-----------------------------------------
منتظر شنیدن نظرات شما هستم.
----------------------------------------
هرگونه کپی برداری با ذکر نام و لینک این سایت مجاز است.


مدیر وبلاگ : حسین محمدی
مطالب اخیر
پیوندهای روزانه
برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
کلیه حقوق این وبلاگ برای فـقـط چـند خـط .... محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic